Huisstijl Sparklon

admin

Klant: Sparklon Amsterdam

Opdracht: Restyling bestaand Sparklon + ontwikkeling huisstijl

Het logo zelf symboliseert de kracht van de vuursteen. Of zoals de klant zelf zegt: “Geconfronteerd met de weerbarstige realiteit ontspringt er een vonk, en daarmee de energie die verandering veroorzaakt.”

Terugkerend elementen die ik heb toegevoegd  zijn de stenen en rotsen die op verschillende manieren met dit gegeven spelen. Een stapel stenen die staat voor de balans van mensen en groepen. Een organisatie als een keten van verschillende stene, en. Soms worden deze beelden als concreet plaatje gebruikt , soms als illustratief element.